Navratri

A pure, Satvic, simple and yet supremely sacred way of doing the Navratri Poojan

  The procedure for performing the ‘Navratri Puja’ rituals, as given in the editorial from ‘Dainik Pratyasha’ dated September 14 2017, is given below. This procedure has been provided in both Hindi and Marathi languages. Every Shraddhavaan can perform the Navratri Poojan at home in this manner.     Pratishthapana (installation):    1) Before starting Poojan on the first day of Navratri, a layer of geru (गेरू) should be applied to the

Ambadnya Ishtika Poojan: Notice about offering Chunari

Hari Om,  Several Shraddhavans perform the Ambadnya Ishtika Poojan at their home as prescribed by Sadguru Shree Aniruddha. Shraddhavans offer Chunaris to the Ambadnya Ishtika, that is, Mothi Aai, as a part of the Nitya Poojan. On the day of Punarmilap of the Ambadnya Ishtika, the Chunaris are also to be a part of the Punarmilap.  A few Upasana Centres have enquired about offering blouse pieces to Mothi Aai instead

नवरात्रिपूजन करण्याची शुद्ध, सात्त्विक, सोपी व तरीही श्रेष्ठतम पवित्र पद्धती - भाग २

१. ह्या आश्विन नवरात्रोत्सवापासून परमपूज्य सद्‍गुरुंनी दिलेल्या नवरात्रीपूजनाच्या विशेष पद्धतीमध्ये परातीतील मृत्तीकेत (मातीत) गहू (गोधूम) पेरण्याचा विधी समाविष्ट आहे. ह्या विधीनुसार पेरण्यात येणारे गहू अंबज्ञ इष्टिकेच्या मुखासमोर न पेरता, ते इतर सर्व बाजूंनी पेरावेत, जेणेकरून नवरात्रीच्या काळात गव्हाच्या दाण्यांना फुटलेल्या तृणांनी मोठ्या आईचे मुख झाकले जाणार नाही. संदर्भासाठी सोबतचा फोटो पहावा. २. परमपूज्य सद्‌गुरुंनी विशेष पद्धतीने सांगितल्याप्रमाणे व त्यानुसार मी ब्लॉगवर दिल्याप्रमाणे नवरात्रि पूजन करण्याची शुद्ध, सात्त्विक, सोपी व तरीही

अंबज्ञ इष्टिका पूजन में चुनरी चढ़ाने के संबंध में  सूचना

हरि ॐ, सद्गुरु श्रीअनिरुद्धजी ने बताए अनुसार कई श्रद्धावान अपने घर पर नवरात्रोत्सव में ’अंबज्ञ इष्टिका पूजन’ करते हैं। इस दौरान श्रद्धावान नित्य पूजन में अंबज्ञ इष्टिका को अर्थात मोठी आई को चुनरी अर्पण करते हैं। अंबज्ञ इष्टिका के पुनर्मिलाप के दिन, अर्पण की गई चुनरियों का भी पुनर्मिलाप किया जाता है। परंतु, हररोज अंबज्ञ इष्टिका पर अर्पण की जानेवाली चुनरियों का एकत्रित विसर्जन करना, कुछ स्थानिक प्रशासनों के नियमानुसार

नवरात्रिपूजन करण्याची शुद्ध, सात्त्विक, सोपी व तरीही श्रेष्ठतम पवित्र पद्धती

         दिनांक १४ सप्टेंबर २०१७ च्या ’दैनिक प्रत्यक्ष’ मधील अग्रलेखात दिल्याप्रमाणे ’नवरात्रीपूजनाचे’ विधीविधान खालीलप्रमाणे आहे. हिंदी व मराठी या दोन्ही भाषांमध्ये हे विधीविधान देण्यात आले आहे. प्रत्येक श्रद्धावान आपल्या घरी अशा प्रकारे नवरात्रीपूजन करु शकतो.  प्रतिष्ठापनाः १)     नवरात्रीच्या प्रथम दिवशी पूजनास प्रारंभ करण्याआधी इष्टिकेस सर्व बाजुंनी गेरूचा लेप व्यवस्थित लावावा. (अंबज्ञ इष्टिका असल्यास ही कृती करायची गरज नाही) २)   तद्नंतर एका परातीत आवश्यक तेवढी मृत्तिका घेऊन