Heart-filling responses from my fellow Shraddhavan – 2

 • Bapu-at-premyatra

  हरि ओम दादा,

  कालचा न्हाऊ तुझिया प्रेमे हा कार्यक्रम खूपच सुंदर झाला, “सुंदर” हा शब्द देखील अपुरा पडेल इतका तो अप्रतिम होतो . खरच दादा “Hatsoff” तुमच्या आणि सगळे गायक व वादक मंडळींच्या मेहनतीचे आणि विशेष कौतक ते IT core team चे . ह्या प्रेमसागरात आम्ही सर्व न्हाऊन निघालो अशी आंघोळ जी ह्या पूर्वी कधीच केली न्हवती ती ह्या सदगुरू रायाने घडवली काल खऱ्या अर्थाने मी शुद्ध झालो . असं वाटत होतं कि हे संपूच नये आणि मुळात हि तर सुरुवात आहे ह्या पूर्वी मी अनेकदा पिपासा ऐकली होती पण काल बापुसोबत पिपासा ऐकण्याचा हा प्रथमच प्रसंग होता आणि त्यामुळेच माझ्या मना मधल्या त्याच्या विषयची पिपासाने अधिकच वेग धरला आहे . कार्यक्रम सुरु होण्या पूर्वीचे जे आपले जुने उत्सव, रसयात्रा, प्रेमयात्रेचे जे videos दाखवण्यात आले ती तर आम्हा श्रद्धावानांना एक पर्वणीच ठरली. ह्या पैकी रसयात्रा व भावयात्रा मी अनुभवलेली न्हवती फक्त ऐकून माहिती होती पण काल ते videos पाहताना आणि साईनाथ व स्वामीसमर्थ ह्यावरील ते जुने गजर ऐकून डोळे पाणावले खूप अप्रतीम गजर आहेत ते पुन्हा माझ्या लहानपणीच्या उपासना केंद्रांवरील आठवणी जागृत झाल्या. दादा काल शेवटचा अभंग झाला तेव्हा खूप ह्ळहळ लागली मनाला, stadium च्या बाहेर पायच निघत न्हवता. अभंग केव्हा संपले हे कळलेच नाही इतकी पिपासा ह्या कार्यक्रमामुळे वाढत गेली आणि ह्यासाठी दादा तुम्हला खूप खूप श्रीराम.आता वाट बघतोय ते ह्या प्रेमयात्रेच्या CD’s येण्याची आणि हो दादा इथे मी एक REQUEST करतो please त्या cd मध्ये आपले जुने भाव्यात्रेचे व रासयात्रेचे आणि उत्सवाचे videos सुध्दा त्यात include करावेत हि कळकळीची विनंती करतो.

  हरि ओम अंबज…

  [hr]

  Raksha Sandesh Shingre

  Hari Om Dada, kaal chi Nhau Tujiya Preme Rasyatra… ha ek abhutpurva anubhav hota amha shraddhavanan sathi..ani to amha saryan anubhavayla milala to fakt Bapurayachya akaran karune mule ani tumha sarvanchya athak parishrama mule….Nhau Tujiya Preme the whole team right from the on stage performer to the back stage performers rocks…Ambadnya for such a glorious programme

  [hr]

  Sonali Shinde

  ” Nhau Tujhiya Preme “The Ultimate Journey an the path path of my Bapus Unconditional love..बापू खरोखरच काल सगळे श्रद्धावान तुझ्या प्रेम सागरात न्हाऊन गेले …” ओले चिंब मन हे झाले अंग अंग शहारले ,कातड्या तुनी आतुनी शिरले प्रेम सावळे “प्रत्येक अभंगाचे एक एक शब्द आणि माझ्या बापूंच्या प्रेम सागरात मन ओले चिंब झाले ….बापू खूप इच्छा होती की माझ्या बापूनी असा समोर बसाव आणि तुमच्या समोर बसून तूला आणि तुझ्या चरणा कडे बघत हे अभंग गुणगुणण्याची …… काल ही इच्छा ” न्हाऊ तुझिया प्रेमे ” मुळे पूर्ण झाली …माझा बापू प्रत्यक्ष समोर बसला होता आणि मी त्याच्या समोर त्याच्या कडे पाहत हे अभंग गुणगुणत होते ….तुझ्या चेहरया वरचे प्रत्येक हावभाव बघून मन एकदम प्रसन्न झाले आणि तुझिया प्रेमाने डोळे भरून आले ….बापू आज तुझ्या अकारण कारुण्या मुळे आणि तुझ्या संकल्पा मुळे ही प्रेम यात्रा आमच्या आयुष्यात आली आणि आम्ही सगळे तुझ्या या प्रेम सागरात न्हाऊन धन्य झालो …” कटीवरले हाथ काढुनी पसरले ह्या ने सामोरी ” बापू काल तू तुझे विशाल बाहू पसरून आम्हा सगळ्यांना जवळ घेतलेस …..Bapu Lots N Lots of Ambadnya For ” Nhau Tuhjiya preme ” … Love U alot Bapu ….” देवयानपंथी पार्थाचा सारथी , तुच माझा साती आखेरीचा “

  [hr]

  Vishakha Katre

  Hari Om DEAR SAMIRDADA & SUCHITDADA, we were mismerized and overwhelmed while watching yesterday’s devotional music event of NAHU TUZIYA PREME. We surely missed being there. It was apparent that everyone involved put in herculean efforts and gave their best. Online telecast facility was a sheer luxury & was done wonderfully well. Such monumental event is possible only with PP Bapu’s blessings !!- 

  Ambadnya Vikas-Suchitra

  [hr]

  Anjana Sandeep 

  Hari Aum Sameerdada,we are Ambadnya ! It was a programme beyond imagination ! Our God Bapuraya’s darshan ,ashirwad,Charansparash …we are fully immersed in Bapu’s love and devotion for Him ! Heartiest congratulations to you and the whole organization ! Bapu even made it rain and gave ‘ek themb’ of His love to us, to be forever at His lotus feet ! Hats off to all the singers..we really enjoyed the full concert and will always remember it !Ambadnya.

Related Post

9 Comments


 1. सहकारनगर पुणे केंद्रातील एक श्रद्धावान देशपांडे आजी यांचे मनोगत
  हरिओम
  या भक्तीसागरात प्रेमाचे डोहात माझा अनिरुद्ध पोहत होता . आई व भक्तांच्या प्रेमाश्रुमध्ये बापुराया न्हाऊन निघाला
  निसर्गाने तर कमालच केली सर्व भक्तांना प्रेमाचे पाच शिंतोडे न्हाऊ घातले आणिक काय सांगू माझे शब्दच अपुरे आहेत
  एक आजी फक्त तुझीच
  सहकारनगर पुणे


 2. Hari Om,
  We are Ambadnya that we got this golden opportunity to be part of the Grand Satsang, which was gifted to us on the auspicious day of Narad Jayanti. Even words fall short to express what we have got on the day. The love of our Dear Sadguru Shri Aniruddha Bapu, our Dear Aai and our Dear Mama was being showered on each one of us. The unforgettable memories which we had carried back with us will always stay with us, and the sweet memories of the day will rewind each time we hear those abhangs.
  Thanks and Shri Ram to each one involved. The success of the event was due to the efforts put by each one involved. The comfort and care which we had received in entire phase cannot be put into words.
  Shri Ram to “Nhau Tujhiya Preme” team for flawlessly and efficiently organizing such massive event. The designing and color coding of the entry coupons were well thought, ensuring no confusion and chaos. The seating arrangements went so smooth that we didn’t even realized the number of crowd present. Shri Ram to coupon distribution team for their efforts for months.
  Shri Ram to planning team, parking allotments for almost more than 400 buses leave apart private vehicles, provision of maps and layouts of traffic and parking slots was remarkable. With the ease the buses were parked and again boarded without creating any traffic jam or inconvenience to others owed to the marked co-ordination between organizing team, CCCC and Kendra volunteers. So much care was taken that reaching the spot itself was lovely journey. The real contribution to the event was due to the buses parking arrangements and provision of buses from kendras, hence maximum shraddhavans could benefit from the event.
  Shri Ram to AADM team and DMV’s for guiding us to the ground and parking slots, the efforts put by them is worth to be mentioned.
  Shri Ram to ground arrangement team. for provision of adequate lighting and sound system, for provision of adequate LED screens at specific locations ensuring that each one of us enjoy each and every moment.
  Shri Ram to canteen team, catering needs of more than 37,000 shraddhavans is not the easy job.
  Shri Ram to singers, musicians and the entire team, the efforts, the days of practice which they had put gave us these golden moments.
  Shri Ram to IT team for making such beautiful, heart touching promo video clips, their imagination is beyond imagination, for co-ordinating and organizing live Webcast for all those who could not make their way to the ground, for ensuring that the waves of Aniruddhas love reaches each and every corner of the world.
  The way Gaurangsinh took us on the journey of this love, it was really a “premyatra”. The 6 hours of this journey turned out to be just a moment for all of us. It seemed that time has come to still and was revolving around the centre stage of the ground were our Dear Sadguru Shri Aniruddha Bapu, our Dear Aai and our Dear Mama were seated.
  All that we can say for the day is, “We are Ambadnya”.
  Hari Om


 3. हरि ओम दादा,

  बुधवारी Happy Home मध्ये गुणसंकीर्त ना च्या मुलीना तुम्ही सांगितलं की अनुभव मध्ये तुम्हाला काय हवाय? तर या अभंगा म्हधला आम्हाला स्वतःला भावलेला, त्यातून स्वतःला काय मिळालं. आणि माझ्या लक्षात आल कि ” सब सौंप दिया है जीवन का अब भार तुम्हारे हातोमे ” हा अभंग माझ्या साठीच होता. आज पर्यंत जेंव्हा जेंव्हा मी संकट होते , ऑफिस मध्ये जॉबचा प्रोब्लेम झाला तेंव्हा तेंव्हा मी बापुंच्या समोर उभी राहीले आणि त्यांना म्हटलं बापु सगळ तुमच्या हातात आहे तुम्ही जे कराल ते मला मान्य असेल. आणि बापुनी मला उचित तेच दिल.

  अनुभव : मी Software engineer आहे. मी २० ० ७ ते २ ० १ १ पर्यंत ज्या कंपनी मध्ये होते तेथे २ ० ० ८ पासून प्रोब्लेम होता पण मी जोब करत होते. शेवटी २ ० १ १ मध्ये तो जोब सोडायचा निर्णय घेतला. पण दुसरा जोब मिळत नव्हता. सुचित दादा नि सांगितल्या प्रमाणे उपासना आणि लगेच एक महिन्यात जोब मिळाला. मार्च २ ० १ २ मी कंपनीच्या client कडे मालाडला काम चालू केले.

  पण तेथे पण प्रोब्लेम झाला. माझी मुलगी एक वर्षाची होती आणि ती जुलै मध्ये अचानक आजारी पडली. एक आठवडा आजारी होती. मग मला डोळे आले म्हणून मी दोन दिवस नाही गेले.नाही. माझ्या manager ने फोन केला आणि सांगितलं तु जशी असशील तशी मालाडला जा कारण तिथल्या manager ने तुझी replacement मागितली आहे. ती खुपच चिडली आहे. तिने तसा mail, Head of Department ला केला आहे. बहुतेक तुझा जोब जाणार. मला डोळे आले होते मी तशीच निघाले. निघताना बापुना म्हटलं की तुम्हीच जॉब दिलात. आता तुम्हीच काय ते बघा. सासूबाई म्हणाल्या बापु आहेत ना. तू मेहनत केली. आता बापुंवर सोड.

  मी ऑफिस ला गेले. आणि जी manager चिडली होती ती म्हणाली की, मी फक्त ही सुट्टी असे पर्यंत दुसर कोणालातरी पाठवा असं म्हटलं आहे. तु घरी जा आणि आराम कर. तसं मी माझ्या manager ला कळवलं, तर तो म्हणाला कि नाही तिने हि नको तिच्या बदल्यात दुसर कोणाला तरी पाठवा असा लिहिलं आहे. बघा बापूंची कृपा.

  म्हणून मला वाटते कि ” सब सौप दिया है जिवन का अब भार तुम्हारे हाथो मै । चाहे हार मिले या जीत मिले उपहार तुम्हारे हाथो मै । ” हा अभंग माझ्या साठीच आहे.

  संपूर्ण भार त्याच्या सोडून आपण आपले काम करत राहायचं. बापू मदतीचा हात देऊन उभेच असतात. पडायला देत नाहीत आणि पडलो तर जास्त लागणर नाही ना याची काळजी घेतात आणि जर लागलं च तर औषध लावायला पण तेच येतात.

  अजुन काय लिहु? माझ्या कडे शब्दच नाहीत आणि लिहीन तेव्हडे कमीच. मी धन्य झाले. बापूंच्या प्रेम सागरात न्हाऊन निघाले. बापू मी ambdnya आहे. तुम्ही जेव्हा या भूतलावर आलात तेव्हा मला जन्म मिळाला. नुसतच जन्म नाही तर तुमच्या कडे घेतलं.

  Ambdnya


 4. Hari Om Dada!!!

  “Nahu Tuziya Prema” was really awsome.It was perfetcly planned event.Hats off !!! Shriram for such wonderful event.It really helps in increasing our bhakti & prem towards our Sadguru Bapu.Desparetely waiting for CD now.Please include all Ras Yatra & Bhav Yatra in CD.


 5. जगताचा स्वामी, माझा एक बापू
  धुळीत प्रेमाच्या त्याच्या, आता सारे माखू

  पिपाच्या अभंगांमद्धे, बापूला रे पाहू
  प्रेमळ भक्तांच्या अशा, भक्तिमद्धे न्हाऊ

  मुखीचा शब्द त्याचा, जीवापाड झेलू
  रणरणत्या उन्हामद्धेही, सुखामद्धे डोलू

  न्हाऊ घातले प्रेमाने, माझ्या या बापाने
  पावन केले या पाप्याला, त्या रात्रीच्या थेंबाने……


 6. Dada Hari Om! At the outset, I am Ambadnya that I got to see the entire program from 12 noon till 1030 pm effortlessly. The webcast was smooth and had no hick ups at all. It was clear, the sound was crisp. Since I had hooked up my laptop through an HDMI cable to my TV, the picture was big. Just like the gigantic program!
  The program was divine, to say the least. It enthralled me all through out. The singers were new to me but they had a professional voice tone. Bapu looked dashing as usual. Overall, it was a wonderful evening spent with Bapu.
  I am Ambadnya that you made this happen for all devotees. Bapu made it possible. I am short of words to express how I feel so I will just leave it at….
  I am Ambadnya at Mothi Aai, Bapu, Nandaai and Suchit Dada’s feet.
  Hari Om!
  Samirsinh Dhond


 7. Hari Om,

  There really are times we are without words during or after a show because the event itself was so inspiring, perfect, real and amazing, and Nhahu Tuziya Preme was absolutely no exception by any count. And, it is always challenging to try to put into words something that can only truly be experienced through heart.

  Before we provide our humble feedback we would like to reiterate Poojiya Sameerdada’s words spoken when he made the announcement of this grand event, Nhahu Tuziya Preme. He said “Na Bhooto Na Bhavishiyati Asa Satsang Honar Ahe” and what a statement he made !!! Poojiya Sameerdada’s foresight on this event was exemplary. NTP was not only a musical extravaganza but a program to show our love towards our Sadguru PP Aniruddha Bapu.

  For those of us who can’t be there in person, we could have only hoped to live vicariously through the amazing images shared on Facebook and blogs. But this time there was something else in store. No words could describe the joy that we went through when we came to know that the whole event would be made available to all overseas shraddhavaans via live webcast. One will call this luck but in simple words we say this is only because of the love of our Sadguru that he wanted every one of his Shraddhavaans to witness this festival of love.

  To put the icing on the cake our joy knew no bounds when we heard that the webcast will begin with Rasayatra and Bhavayatra in addition to the Premayatra. Now that is because we had only heard about the Rasayatra and Bhavayatra from our family members and other Shraddhavaans and lo ! we get an opportunity to go back in time to experience those memorable events. Shreeram Bapu.

  The webcast started at 4.30 pm (Australian Eastern Standard Time) and we felt like we were part of the crowd though we were watching live on the television at our home. We were mesmerised to see our Bapu, Aai and Dada live in front of us.…. Nothing else matter for that moment of time. Their image on the TV really captured the essence of the night, we were transfixed, and sat in time soaking it in. Their presence in the stadium itself immortalised the event.

  We noticed that every little detail of the program was well planned, the compere, Gaurangsinh Wagle gave an awesome prologue to the abhangs that were sung by hand-picked veeras and sinhs. The superlative performances alike by singers, musicians, technicians and support staff was commendable in its own level. This is a very good example of team work and as Bapu says ‘You and I firm together nothing can stand in the way every’. We were fully immersed in His love and fed our soul with banquet of His love and believe everyone watching live or in stadium would have as well. On that day nobody went home hungry of love.

  With a head full of memories we acknowledge that this was once in a life time experience..the premyatra of Nhahu Tuziya Preme event will always remain in our hearts forever.
  The bar is now higher for the next sequel of Nhahu Tuziya Preme…
  Lastly, we would like to appreciate the efforts of one and every member in the IT group who under guidance of Poojiya Sameerdada worked hard to make it possible for hundreds of Shraddhavaans outside and inside India to watch the program live from home. Aptrateem !!!

  We are Ambadnya Bapu…

  Shreeram
  Naveensinh and Ranjanaveera Nayak
  Melbourne, Australia


 8. Hari Om DADA !! NAHU TUZIYA PREME. Right in the title name is every thing.AMBADNYA is the only perfect word to say for whole team.when it comes to me to explain about it is,It brings peace smile on face and in deep core of heart.It Increases the BOND with P.P.BAPU AAI and DADA the real truth on earth.The smile full of expression of P.P BAPU AAI DADA were saying so much to each and every shraddhavan,and every single person felt and expressed it to.The memories of program is the real wealth for every one.The loving and caring eyes of P.P.BAPU on that big screen will always be with us .As long as these respiration is going on,further beyond that also our P.P. BAPU AAI DADA are with us is the full confidence of all NAHU TUZIYA PRME.

Leave a Reply