Ek Vishvas Asawa Purta, Karta Harta Guru Aisa

ll Hari Om ll
Featured image -Ek Vishwas Asava Poorta
Sadguru Shree Aniruddha Bapu
The stories and incidents depicted in the Shree Saisachcharit root the bhakta’s faith ever more resolutely and his bhakti at the Sadguru’s feet, ever more firm and intense. Numerous such blessed moments, such instances of grace form part of the lives of Sadguru Shree Aniruddha bapu’s bhaktas too. Many of these ‘special moments’ have appeared in the Special Issues and many more are regularly published in the ‘Krupasindhu’ magazine. Some can even be watched on ‘Aniruddhabapu videos’ – the Youtube channel.The narrations of these blessed moments are not just guidance for the shraddhavaan, they serve above all, to anchor firmly, the bhakta’s faith and endurance at the Sadguru’s feet.And faith and endurance are in fact fortitude, which in turn, is nothing but an indication of the firmly anchored bhakti of a bhakta.The grace of Sadguru Sainath cured Saibhakta Dr. Pillai of the guinea worms and Sadguru Bapu’s grace cured Bapubhakta Dr. Rajiv Karnik of his blood cancer (leukemia). We realize that a parallel can be drawn between these instances; they are similar and comparable. So it is with the incident where Sadguru Sainath rescued the ironsmith’s child from the fire by putting his hand in the burning flames and the one where Mrs. Animaveera Shettigar’s son fell down from the 3rd floor and was yet safe, totally unhurt. Sadguru Sainath in His own way, forewarned Shree Balasaheb Mirikar and saved him from a snake bite and Bapu forewarned Shree Ankushsinh Choudhary that he ought to stay away from water during his stay in Thailand which saved this Bapubhakta from a grave mishap.Now, I wish that we study and discuss on the forum, the value “May we have the one firm and complete faith that the Sadguru alone is the Doer; He alone, the Protector” (Ek vishvas asawa purta, karta harta guru aisa) in the context of the similarity that we draw between the moments of grace that the bhaktas of Sainath had been blessed with and those that Bapubhaktas have been blessed with.
ll Hari Om ll

Related Post

2 Comments


  1. हरि ॐ दादा, तुमची पोस्ट वाचली….. आणि फ्लॅशबॅकमध्ये जावे तसे ८-९ वर्षापूर्वीचे चित्र माझ्या डोळ्यासमोर उभे राहिले……बापू कृपेने त्यांचा सहवास तर लाभला होता…. पण मनात त्यांच्याबद्दल जो विश्‍वास दृढ व्हायला हवा तो काही झालेला नव्हता.. त्यावेळेस बापूंचे अनुभव जुन्या भक्तांकडून ऐकण्यास मिळत असत.. त्यातच आपल्या प्रविणसिंह वाघ यांचा अनुभव ऐकण्यास मिळाला होता…. आणि बापूंनी त्यांची पिशाच्चापासून केलेली सुटका आणि ती ही हॅपीहोम मध्ये काही श्रद्धावानांसमोर मिटींगमध्ये उपस्थित असताना…… एखाद्या नवीन भक्ताला ही गोष्ट पचनी पडण्यास कदाचित अवघड जाईल….पण मीे मात्र त्यावेळेस बापूच्या या अकारण कारुण्यामुळे भारावून गेलो होतो….. त्याचे कारण असे….. हा अनुभव ऐकण्याच्या काही दिवस आधीच माझ्या वाचनात श्रीसाईसच्चरितातील ‘उपोद्धात’ या सदराअंतर्गत काशिराम शिंपी या साईनाथांच्या परम भक्ताची एक कथा वाचनात आली (पान नं ३ ते ६)… ह्या कथेमध्ये या भक्तावर काही लुटारूंनी तलवार, कुर्‍हाडीने जीवघेणा हल्ला केला होता…. बाबांवर असलेल्या अतुट विश्‍वासामुळे हे भक्त त्या जीवघेण्या हल्ल्यातून वाचले होते….. जेव्हा काशीराम यांची चोरांशी झटापट चालली होती तेव्हा बाबांनी शिर्डीत आकांत करून सोडला होता…. एकसारख्या शिव्या, बोंबा मारणे व इतर क्षोभाचे प्रकार बाबांनी चालू केले होते…जवळ असलेल्या मंडळींनी ताबडतोब ओळखले होते की, कोणत्यातरी प्रिय भक्तावर अतिमहासंकट आले आहे.. व हा सगळा आकांत त्या संकटातून भक्ताचे रक्षण करण्यासाठीच आहे आणि तसाच प्रकार झाला. चोर हत्यारबंद असताना काशिरामने जिवंत सुटणे कोणालाही शक्य वाटले नसते; पण तारणार्‍यापुढे मारणार्‍याचे काय चालते……. अगदी हीच स्थिती मला प्रविणसिंहांच्या अनुभवामध्ये जाणवली… प्रविणसिंहांवर आलेले संकट (अतिमहासंकट)….. हॅपीहोममध्ये मिटींगमध्ये बसलेले बापू … बापूंनी केलेला तांडव….आपल्या हातातील भिरकावलेली साखळी मला काशिराम शिंपींचीच आठवण करुन देत होती…… आजही साईसच्चरित हाती घेतले की उपोद्धात वाचले जात नाही पण बाबांवर अतुट विश्‍वास असणारे काशिराम शिंपी आणि परमपूज्य बापूंवर अतुट विश्‍वास असणारे श्री प्रविणसिंह वाघ डोळ्यासमोर आल्यावाचून राहत नाहीत….. आणि इथेच खरंतरं बापूंवरील विश्‍वासाची मूहूर्तमेढ माझ्या आयुष्यात रोवली गेली हे मी ठामपणे सांगू शकतो….. आणि पुढे बापूंवरील विश्‍वास वाढला की नाही हे बापूच सांगतील….. पण दादा तुमच्या ह्या फोरमच्या निमित्ताने मला माझ्या आयुष्यात खर्‍या अर्थाने शिरलेला बापू तुमच्यासमोर मांडता आला…. ही सुद्धा त्याचीच इच्छा…. दादा तुमचे शतश: आभार….. बापू, आई, दादा आय लव्ह यू…… श्रीराम……


  2. Hari Om Dada,Very true said,EK Vishvas asawa purta,karta harta guru aisa.Ur article is always full of valuable information.These word VISHWAS which becomes more strong when a shradhavan is passing through any knowing sankat e.g sickness or any unknowing sanket e.g any accidents,the chanting of our bapu suddenly comes on our lips and just remember him only.I personally further feel more beyond these and that is its BAPU AAI DADA because they are ALWAYS ALWAYS with me.I wish to change my MAAN to NAAM and my life Daara to radha,and be with My BAPU AAI forever.

Leave a Reply