Videos

गुरुक्षेत्रम् मन्त्राचे श्रद्धावानाच्या जीवनातील महत्त्व - भाग ५

सद्गुरू श्री श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या ०८ एप्रिल २०१० च्या मराठी प्रवचनात ‘गुरुक्षेत्रम् मन्त्राचे श्रद्धावानाच्या जीवनातील महत्त्व’ याबाबत सांगितले.   ज्या भविष्याला सगळी जणं घाबरतात, कधी काय येऊन आदळेल आम्हाला माहित नसतं, त्या भविष्याच्या पुढे सुद्धा हातात टॉर्च, काठी आणि बंदूक, म्हणजे काय? सर्वबाधाप्रशमनं, सर्वपापप्रशमनं, सर्वकोपप्रशमनं म्हणजे तुमचे ज्या काही बाधा झालेल्या आहेत, की केलेल्या कृत्यामुळे घडलेल्या सजा असोत, त्या प्रारब्धाच्यामुळे येणारी, आदळणारी संकटे असोत, त्यांचं प्रशमन करण्याचं सामर्थ्य ह्या मंत्रामध्ये आहे,

गुरुक्षेत्रम् मन्त्राचे श्रद्धावानाच्या जीवनातील महत्त्व - भाग ४

सद्गुरू श्री श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या ०८ एप्रिल २०१० च्या मराठी प्रवचनात ‘गुरुक्षेत्रम् मन्त्राचे श्रद्धावानाच्या जीवनातील महत्त्व’ याबाबत सांगितले.   ह्या मंत्रामध्ये हा जो बीजमंत्र आहे, बीजमंत्रामध्ये जो ‘ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे’ हा जो मंत्र आहे, हा संपूर्ण मंत्र ही ह्या मंत्राची ध्वजा आहे. ‘ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे’ हा जो मंत्र आहे, हा मंत्रच मुळी ह्या गुरुमंत्राची ध्वजा आहे, पताका आहे. ध्वज लावला जातो, तर ध्वजा म्हणजे काय?

गुरुक्षेत्रम् मन्त्राचे श्रद्धावानाच्या जीवनातील महत्त्व - भाग ३

सद्गुरू श्री श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या ८ एप्रिल २०१० च्या मराठी प्रवचनात ‘ गुरुक्षेत्रम् मन्त्राचे श्रद्धावानाच्या जीवनातील महत्त्व – भाग ३’ याबाबत सांगितले.   आम्ही जेव्हा हा मंत्र त्याच्याबरोबर उच्चारणार आहोत, तेव्हा हा गुरुक्षेत्रम् मन्त्र कशाचं काम करणार आहे? पुढे पुढे आम्हाला नेण्यासाठी, आमचा पुढचा मार्ग निर्घोर करण्याचं काम करणार आहे. त्याच्या उच्चारानंतर बाकीचे सगळे उच्चार असल्यामुळे आमचा उच्चार अधिकाधिक चांगल्या मार्गाने, अधिक चांगल्या स्थितीमध्ये, अधिक चांगल्या परिस्थितीमध्ये, अधिक-अधिक चांगल्या स्तरावरून घडण्यासाठी.

गुरुक्षेत्रम् मन्त्राचे श्रद्धावानाच्या जीवनातील महत्त्व - भाग २

सद्गुरू श्री श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या ८ एप्रिल २०१० च्या मराठी प्रवचनात ‘ गुरुक्षेत्रम् मन्त्राचे श्रद्धावानाच्या जीवनातील महत्त्व – भाग २ (The significance of Guru-kshetram mantra in Shraddhavan’s life – Part 2) ’ याबाबत सांगितले.   सद्गुरू श्री श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या ८ एप्रिल २०१० च्या मराठी प्रवचनात ‘गुरुक्षेत्रम् मन्त्राचे श्रद्धावानाच्या जीवनातील महत्त्व’ याबाबत सांगितले. हा एक मंत्र असा मंत्र आहे, हा तीन घटकांनी बनला आहे, पण ह्या तीनही घटकांनी बनलेला हा जो मंत्र

गुरुक्षेत्रम् मन्त्राचे श्रद्धावानाच्या जीवनातील महत्त्व

सद्गुरू श्री श्रीअनिरुद्धांनी त्यांच्या ८ एप्रिल २०१० च्या मराठी प्रवचनात ‘ गुरुक्षेत्रम् मन्त्राचे श्रद्धावानाच्या जीवनातील महत्त्व (The significance of Guru-kshetram mantra in Shraddhavan’s life) ’ याबाबत सांगितले.   आता आपण पहिल्यांदा हा मंत्र (गुरुक्षेत्रम् मन्त्र) ऐकूया सीडीवरती, त्यानंतर मी परत ह्या मंत्राविषयी बोलणार आहे. हरि ॐ. हरि ॐ. ह्या मंत्रामध्ये, ह्या मंत्रामधील प्रत्येक अक्षर वाक्य नव्हे, श्लोक नव्हे, वाक्य नव्हे, शब्द नव्हे तर प्रत्येक अक्षर अतिशय स्पंदन घेऊन प्रत्येकाच्या उच्चाराबरोबर

मणिपुर चक्र और प्राणाग्नि - भाग ३

सद्‍गुरु श्री अनिरुद्ध बापू ने २० अप्रैल २०१७ के प्रवचन में ‘मणिपुर चक्र और प्राणाग्नि (Manipur Chakra And Pranagni) ’ इस बारे में बताया।   मणिपूर चक्र का इतना इमंपॉरटन्स हमारे लाईफ में है, इसीलिये रामनाम ये हमेशा क्या बताया गया है भारत में, ये सर्वश्रेष्ठ नाम है। इसके लिये कुछ शक्ति की आवश्यकता नहीं, किसी शुद्धी की नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या बताया हैं? मैं बार-बार बताता हूँ वो

‘रं’ बीज और मणिपुर चक्र

सद्‍गुरु श्री अनिरुद्ध बापू ने २० अप्रैल २०१७ के प्रवचन में ‘रं’ बीज और मणिपुर चक्र (Ram beej is the beej of Guru-Mantra and Manipur Chakra)’ इस बारे में बताया।   ‘गुरुरेव परब्रह्म, गुरुरेव आत्मा’, हमारा आत्मा भी क्या है? गुरु की दी हुई भेंट है हमें, गुरु की यानी सद्‍गुरुतत्व की दी हुई भेट है हमें। हमारा जीवात्मा जो उन्नत होता रहता है, वो भी किसकी कृपा से? सिर्फ

गुरुमंत्र का बीज ‘रं’ बीज ही है

सद्‍गुरु श्री अनिरुद्ध बापू ने २० अप्रैल २०१७ के प्रवचन में ‘गुरुक्षेत्रम् मंत्र का बीज ‘रं’ बीज ही है(Ram beej is the beej of Guru-Mantra)’ इस बारे में बताया।   तो ये शृंगीप्रकाश और भृंगीप्रकाश। पहले उनका नाम क्या था, महर्षि शृंगी, महर्षि भृंगी। बाद में नाम क्या था? शृंगीनाथ, भृंगीनाथ। बाद में नाम क्या हो गया? शृंगीप्रकाश, भृंगीप्रकाश। अभी नाम क्या हो रहा है? शृंगीप्रसाद, भृंगीप्रसाद। ये जो शृंगीप्रसाद,

रामनाम बही का कम से कम एक पन्ना प्रतिदिन लिखिए - ०२

सद्‍गुरु श्री अनिरुद्ध बापू ने २० अप्रैल २०१७ के प्रवचन में ‘रामनाम बही का कम से कम एक पन्ना प्रतिदिन लिखिए’ (Write at least one page of Ramnaam book daily – 02) इस बारे में बताया।   स्वाधिष्ठान चक्र क्या देता है? फाऊंडेशन फ़ॉर्म करता है। फाऊंडेशन यानी हिंदी में क्या कहेंगे? पाया मराठी में कहते हैं, हिंदी में? नींव रखते हैं, नींव। तो मूलाधार चक्र हर चीज की नींव

मणिपुर चक्र और रामनाम बही (Manipur Chakra And Ramnaam Book)

सद्‍गुरु श्री अनिरुद्ध बापू ने २० अप्रैल २०१७ के प्रवचन में ‘मणिपुर चक्र और रामनाम बही (Manipur Chakra And Ramnaam Book)’ इस बारे में बताया।   ये मणिपुर चक्र जो है, ये इन्सान के लिये, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, ये बहोत, बहोत, बहोत आवश्यक हैं, इनकी उपासना होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं की अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र कुछ काम के नहीं, हैं ही काम