Search results for “Dassera”

My Sadgururaya, one up on Dengue

– Suhasini Deshpande, Dadar This experience will make readers realize that for a serious ailment to get cured; one needs Sadguru’s blessings along with the right set of medicines. Several renowned doctors say, “We treat, ‘He’ cures.” It means the doctors only treat the patient for the ailment, but “He” is the only one who cures the patient. The lady in this experience did not know which ailment she was

दसर्‍याच्या दिवशी करावयाचे श्रीमहासरस्वती व श्रीसरस्वती पूजन (dussehra puja)

विजयादशमी म्हणजेच दसर्‍याच्या दिवशी सद्‌गुरु अनिरुध्द बापूंनी सांगितल्याप्रमाणे श्रध्दावानांनी श्रीमहासरस्वती व श्रीसरस्वतीचे पूजन करणे श्रेयस्कर असते. ते कसे करावे व का करावे ह्याची माहिती स्वत: बापूंनी गेल्या वर्षी प्रवचनामध्ये सांगितल्याप्रमाणे खाली देत आहे. पूजनासाठी एका दगडी पाटीवरच श्रीमहासरस्वती व श्रीसरस्वती च्या खाली दिलेल्या प्रतिमा प्रेमाने काढाव्यात व त्यांचे मन:पूर्वक पूजन करावे. ही दोन्ही चित्रं बाजू-बाजूला काढायची असतात. आपल्या जीवनाचे भाग्य आपण घडवतो. पण त्यासाठी लागणारी उर्जा ह्या प्रतिकांमधून आपल्याला मिळते.

Kojagiri Pournima - Importance of Staying Awake

    Hari Om Dear Friends, Bapu, during his discourse on the auspicious occasion of Dassera, spoke about the importance of staying awake during the night of Ashwin Pournima which is also known as Kojagiri Pournima. On this night, he said, Laxmi Mata, as told by Mahavishnu, travels around the world and makes enquiries wherever she visits – “Ko Jaagarti?” (Who is awake?). Any person who wakes through the night

Shree Matruvatsalyavindanam Paaraayan

Shree Matruvatsalyavindanam Paaraayan ll हरि ॐ ll      श्रीमातृवात्सल्यविंदानम्‌ मध्ये दिल्याप्रमाणे ह्या ग्रंथाच्या पारायाण करण्याच्या तीन पध्दती आहेत. त्यातील पध्दतीप्रमाणे चैत्र व अश्‍विन नवरात्रामध्ये प्रतिपदेच्या दिवशी ग्रंथपठणास आरंभ करून नवमीच्या रात्री बारा वाजेपर्यंत ग्रंथ वाचून पूर्ण करावयाचा आहे. तसेच ह्या ग्रंथाचे उद्यापन दशमीच्या दिवशी, म्हणजे दसर्‍याच्या दिवशी करावयाचे आहे.   ह्या वर्षी दि. १६ ऑक्टोबर २०१२ रोजी सुरु होणार्‍या आश्‍विन नवरात्रीमध्ये नवमी आठव्या दिवशी येत असली तरी, प्रतिपदेच्या दिवशी

Bapu at Shree Harigurugram

Unconditional Compassion of Bapu (Aniruddhasinh) Yesterday, Bapu (Aniruddhasinh) came to Shri Harigurugram after a gap of two Thursdays. As we all know Bapu (Aniruddhasinh) is in the midst of his Upasana which commenced on the first day of the holy month of Shraavan (Shraavan Shuddha Pratipada) and which would conclude on the day of Dassera. In the course of his discourse he dwelt upon the subject of how the world that we are born

Sainath Sadguru of Adyapipa

Bapu (Aniruddhasinh), Suchitdada and myself at Aadyapipa Samadhi Sthanam Today is Shreekrishna Jayanti, the Kalashtami of the month of Shravan, in other words ‘Gokulashtami’ – a very special day for all of the Bapu (Aniruddhasinh) family. It was on this day that Adyapipa i.e. “Kaka” left this world. ‘Kaka’ was what we – my Dada – and I called our father. There was this one thing about Kaka that as a child I