Home / English / Videos from Ram Navami Utsav 2013

One comment

  1. Hari Om.
    रामनवमीचे videos बघतांना परत चार दिवस मागे गेलो आणि रामनवमीच्या उत्सवाचे सगळे क्षण डोळ्यसमोर आले. बापूंचे खूप छान दर्शन झालेले आठवले, thanks to croud control team . प्रसादालय मधील प्रसाद तर अत्युत्तमच होता आणि विशेष म्हणजे सर्वांना पोटभरून मिळत होता, तसेच parcel ची व्यवस्था पण छान होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*