Home / Marathi / Livestock Farming by AIGV at Govidyapitham – Part 3

Livestock Farming by AIGV at Govidyapitham – Part 3

गाय ही “कामधेनू” का आहे हे गायीच्या अनेक उपयोगांमधून लक्षात येते. गोमूत्र, गायीचे शेण, गूळ आणि इतर काही गोष्टी एकत्र करून “जीवामृत” हे अनोखे द्रव्य तयार केले जाते जे खरंच जमिनीकरता संजीवनी आहे.
AIGV
________________________________________________________________________________________________________
 
A2 प्रकारचे अत्यंत पौष्टिक आणि उपयुक्त दूध देणाऱ्या गीर जातीच्या गाईंचे गोविद्यापीठम्‌ येथे संगोपन केले जाते.
AIGV
________________________________________________________________________________________________________
 कुक्कुटपालनाचा उपक्रम तर त्यांच्या खाद्यावर अक्षरशः नगण्य खर्च करीत राबविण्याची किमया AIGVने केली आहे.
AIGV
________________________________________________________________________________________________________
ससेपालन, बटेरपालन सारख्या जोडधंद्याचे प्रशिक्षणही AIGV कोर्स मार्फत दिले जाते.
AIGV
________________________________________________________________________________________________________
शेळीपालन ह्या किफायतशीर जोडधंद्याचे अत्यंत उपयुक्त शिक्षण AIGV तर्फे दिले जाते.

One comment

  1. Sanjaysinh Nesarikar

    Hari Om,
    Very. Useful course of AIGV. Need of the hour as we find farmers in very pricarious situation due to multiple reasons. AIGV can help him to stand on his own feet.

    Ambadnya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*