Who is husband of Matriarch Soteria

#405698

हरि ओम दादा.
खूप खूप अंबज्ञ. महामाता सोटेरियाची (Matriarch Soteria) वंशावळ आपण उपलब्ध करून दिल्याने तुलसीपत्र (Tulsipatra) अधिक सोप्या रीतीने समजून घेता येतील.
महामाता सोटेरिया ही कोणाची पत्नी आहे हे जाणून घेण्याची तीव्र जिज्ञासा मनी दाटली आहे.
बापू लवकरच हा उलगडा पण करतील.

हरि ॐ. श्रीराम. अंबज्ञ
सुनीतावीरा करंडे