Stonehenge

#521798

Sailee Paralkar
Keymaster

आजच्या अग्रलेखात बापूंनी शुक्राचार्यांचे खजिनागृह (Waltshire) ह्याचा उल्लेख केला त्याचे चित्र. आणि त्या सबंधित माहिती.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge