Soteria Family tree

#441326

snehalgadkari26
Participant

हरि ओम समीरदादा ! महामाता सोटेरीया (Soteria) ची वंशावळ दिल्याबद्दल खरच खूप खूप अम्बज्ञ !!

सर्व सावर्णी घराण्याचा आधारस्तंभ असणारी महामाता सोटेरीया अशुभ आणि अपवित्रता यांच्या संपूर्ण विनाशासाठी सिद्ध असलेल्या सर्व देवयान पंथी जीवांच्या पाठीशी अत्यंत खंबीरपणे उभी राहताना दिसते

आणि त्याच बरोबर स्वतःही विचारपूर्वक त्रीविक्रमावर दृढ विश्वास ठेऊन पराक्रम करताना दिसते ख़रोखर महामाता सोटेरीया सर्व श्रद्धावानांसाठी एक आदर्श आहे तिची वंशावळ दिल्यामुळे परमपूज्य बापूंचे तुलसिपत्राचे लेख समजण्यास खूप सोपे झाले आहे .

हरी ओम ! श्रीराम! अम्बज्ञ !