Reply To: Megha a sincere devotee and his journey on the path of Bhakti-devotion

Forums Reply To: Megha a sincere devotee and his journey on the path of Bhakti-devotion

#805

Amod Karkhanis
Participant

Megha a sincere devotee and his journey on the path of Bhakti-devotion

Megha chi katha jevha suru hotey tevha ha bhakta aaplya la bharkat lela disto,parantu ha megh rikama nasun tyaat barasnyachi kshamata aahey hey janun Baba tyala yogya disheney aaplya kadey aantaat aani mug ha bhakta, bhakti gange cha varshav kartana disto.
Megh hya shabdacha sambandh jeevana shi aahey jo jeevana pasoon nirmaan hoto aani jeevanaat vilin hoto, tyala svatahachey astitva naahi. Satguru n kadey sudhdha jo shradhdhavan hya bhavney ney yeto tyachey jeevan Satguru ghadvato aani nantar svatahaat vilin karun gheto. Chaanglya maargavur jur shradhdha asel tur nishchitach tyacha pravas yogya disheney hoto,aani hya pravasaat Shardhdhavan satgurun pasoonch milavalelya premacha varshav karit, denyatil anand lootat aani anubhavat halu halu Satguru n chya samip javun pochto. Haach Megha hovun jeevan jagnyacha dhyaas! Shree Ram.

Amodsinh
Odisha Upasana Kendra