Pindar and Serapis Anubis

#523972

shantanu natu
Participant

आता अग्रलेखामध्ये शुक्राचार्यांचा प्रथम शुक्राचार्य असा उल्लेख होतो आहे,
आणि काही अग्रलेखांपुर्वी आपण वाचले आहे, कि पिंडार (Pindar) हा सेरापीस अनुबीस ह्याला व्दितीय शुक्राचार्य म्हणतो.

आता एक तर नक्की कि सेरापीस अनुबीस (Serapis Anubis) म्हणजेच महर्षी सुमेधस,

मग म्हणजे सुमेधस रुषी प्रथम शुक्राचार्य असताना व्दितीय शुक्राचार्य बनणार, कि प्रथम शुक्राचार्यांचा वध
घडवुन आणुन व्दितीय शुक्राचार्य म्हणुन ते काम बघणार ?

आणि महत्वाच म्हणजे, जर शुक्राचार्य देखील अमर असतील, तर हे सगळ कस घडणार ??