Nephilim and Shukracharya restores the dead body of Herannakhas

#77494

Amit Prasade
Participant

बरोबर आहे अजितसिंह, कारण नेफिलीमशी(Nephilim) निगडीत आणखी एक गोष्ट घडली आहे.
जेव्हा हिरेनाखास निम्बुरावरून(Nibiru) वसुंधरेवर येतो त्यावेळी वसुंधरेवर उतरण्याच्या आधीच त्याचा मृत्यू होतो.तेव्हा त्याचा देह शुक्राचार्य व नेफिमिमनीच शुक्रचार्यांच्या(Shukracharya) गुहेत लपविलेला आहे.
३० डिसेंबरच्या अग्रलेखात हिरेनाखासच्या देहाचा,नेफिलीमचा व शुक्रचार्यांच्या गुहेचा उल्लेख आहे.
सर्व घटनांनमुळे एक वेगळीच व विचार करायला लावणारी कलाटणी मिळाली आहे.