Negative people has limitations

#78352

Amit Prasade
Participant

मला वाटले होते बीजॉयमलाना कद्रुच्या(Kadru) बिळात जाणे risky आहे.
पण आजच्या अग्रलेखातील तुलसीपत्र क्रमांक १०६० मधील घटना बघून अचंबित झालो.
बिजोयमलाना(Bijoymalana) सरळ सरळ त्या सर्व दुष्टांना चकवा देऊन कद्रुच्या बिळात घुसते,श्रध्दाहिनांची limitations त्यांना स्पष्ट शब्दात सुनावाते,व त्यांची ताकद किती तोकडी आहे ते सिध्द करते.
असणारच कारण हे श्रध्दाहिन ज्यांच्या जीवावर इतक्या उड्या मारतात त्या Nyx व कद्रू किती फालतु आहेत.कद्रूला तर बीजॉयमालानाने चारी मुंड्या चीत केले. Nyx ला तर थोडासाही सुर्यप्रकाश सहन होत नाही,श्रद्धावान तर त्याच सूर्यप्रकाशात सुखाने न्हातात.श्रद्धावना समोर Nyx व कद्रू किती क्षुद्र आहेत,तर त्रिविक्रम व महादुर्गे समोर त्यांची काय कथा.