Moloch in search of divine fountain

#83714

Sailee Paralkar
Participant

​खर आहे अमितसिंह, हे दिव्य कारंजे म्हणजे मला तर वाटते कि हेच ते त्रिविक्रम जल असेल(Trivikram), कारण त्या कारंजाचे संरक्षण एक भला दांडगा सिंह करत आहे. म्हणजे हाच तो देवीसिंह असणार कारण त्याला कुठलेही विष किवा शस्त्र हानी करूच शकत नाही. आणि त्या महादुर्गेची लीला कशी आहे, तो मोलोच(Moloch) ह्या दिव्य कारंज्याचा खूप शोध घेत होता, पण त्याला कधीच यश आले नाही आणि धामिरला त्याचा बरोबर शोध लागला म्हणजेच काय कोणाकडे कितीही ज्ञान असेल किवा कितीही हुशार शास्त्रज्ञ असले तरी तिच्या इच्छेशिवाय कोणालाच यश मिळू शकत नाही.