Images on Internet in today’s Pratyaksha

Forums वैश्विक वास्तव (The Universal Truth) प्रारंभ Images on Internet in today’s Pratyaksha

#505562

shantanu natu
Participant

हरि ओम

आजच्या अग्रलेखात वर्णन केलेल्या काही गोष्टी व स्थाने किती भीषण व भयानक आहेत हे Internet वर असलेल्या पुढिल Images वरुन दिसुन येते:
आजच्या अग्रलेखातील काही इमगेस (प्रतिमा):