Devidohana and Osiris doubt about Thada

#96490

Sachin Rege
Participant

हरि ओम् मंदारसिंह,
ओहोमिनाच्या (Ahomina)बाबतीत तुम्ही जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत्, ते प्रश्न मलाही छळत आहेत. बापूच त्याचं उत्तर देतील.

त्याबरोबर योगिंद्रसिंह व अजितसिंह ह्यांनी चेटू-वेटूंची चेटकीण थाडा ह्यांबद्दल लिहिलेले मुद्देही विचार करायला लावणारे आहेत्. अजितसिंह अजून एक मुद्दा – ह्या थाडाला (Thada)कुठेतरी पाह्यलंय असा संशय डेव्हिडॉहाना(Devidohana) व ओसिरिस (Osiris) ह्या दोघांनाही येत राहतो….खरंच कोण असेल ही थाडा?