City of Satan in China

#521870

Sailee Paralkar
Keymaster

तसेच चीन “सैतानाची नगरी ” city of satan ह्याबद्दल देखील बापूंनी सांगितले आहे. Internet वर search करता असे दिसून आले कि हे एक चीन मधील ‘पर्यटन स्थळ’ म्हणून ओळखले जाते. बघून धक्काच बसला मला. खरच आज बापुंमुळे आपल्याला चांगले काय आणि वाईट काय हे कळते.
अम्बज्ञ बापू .

http://tourismplacesworld.blogspot.in/2011/06/city-of-satan-moguicheng-in-xinjian.html

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Moguicheng_xinjiang.pdf