Circe replaced by Bijoymalana

#76641

Amit Prasade
Participant

हरि ॐ
दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ च्या तुलसीपत्र १०५९, मध्ये अनेक धक्के आहेत.
नीच व सतत भोवळ येणारी सर्की(Circe), कद्रूने(Kadru) चाटल्यामुळे प्रबळ आत्मविश्वास आलेली असली तरी स्वत:च्या जागी बिजॉयमलानाला(Bijoymalana) replace केले?
हा मोठाच धक्का होता.तेही मारडूकच्या नकळत.
स्वत: बिजॉयमलानाला कळले नाही?ती तर गुप्त कारवाही करण्यात निष्णात आहे. मला असे वाटते बिजॉयमलानाने सर्कीच्या कोणी तरी जवळचीच व्यक्ती स्वत:च्या मुखवट्यामधे पाठवली असेल.