Atlantic city in documentary ‘In search of Aliens’

#91853

होय राजेंद्रसिंह अटलांटिक (Atlantic)नगरी वर अजूनही संशॊधन सुरु आहे आणि तशी डॉक्युमेंटरी “In Search of Alien” या कार्यक्रमात दाखविली होती.. त्यात सांगितले होते की इथे एक भुकंप झाला होता…त्यात या नगरीचा महत्त्वाचा बाधीत झाला होता….तसेच सेम बापूंनी देखील अग्रलेखात मांडले होते…..