Aphrodite, a diplomat

#97418

Ajay Bhalkar
Participant

ambadnya
atta paryant fakt evdhach mahit hote ki fakt dusht,apavitra ani dhurt lokach fakt chalbajimadhe,ghatpat ghadvinyamadhe ek number astat, pun adrniy Aphrodite pavitra margavarun chalnari apvitratech nash gadvinyasathi kuthlyali margacha vapar karun shraddhavanache rakshan karte.
“mata Aphrodite cha vijay aso”
ambadnya