Ankara evil power cannot harm the devotees of Mahadurga

Forums वैश्विक वास्तव (The Universal Truth) प्रारंभ Ankara evil power cannot harm the devotees of Mahadurga

#405697

Ankara evil power cannot harm the devotees of Mahadurga

हरि ओम .
आजच्या दिनांक ०२-०९-२०१५ च्या अग्रलेख तुलसीपत्र – ११४४ मध्ये खूपच मोठे रहस्य महर्षी मेधातिथी काण्व (Medhatithi) ह्यांच्या मुखातून पुन्हा एकदा प्रकटवले गेले आहे की “अंकाराची (Ankara) पाशवी सत्ता महादुर्गेच्या (Mahadurga) भक्तांना काहीही करू शकत नाही.”
बापूंनी तुलसीपत्र १०२० मध्ये सांगितले होते की अर्हितितानने ( तितान Titan) नेफिलीमच्या (Nephilim) सल्ल्यानुसार व ऍपोरोजाटसला विश्वासात घेऊन “सायक्लॉपस” (Cyclops) नावाच्या खूप मोठ्या कैदखान्याची , बंदीखान्याची म्हणजेच भीषण तुरुंगाची निर्मीती केली होती आणि त्यात ह्या तिघांच्या वसुंधरावासी विरोधकांना बंदी बनवून ठेवले जाई. ह्यात सर्व कैदी हे वाईट प्रवृत्तीचे नसून , बहुतेक कैदी हे ह्या दुष्टांना विरोध करणारे नीतीमान लोक होते. त्यामध्ये हे महर्षी मेधातिथी काण्व आणि प्रियमेध आंगिरस ह्यांनाही कैदी म्हणून डांबून ठेवले होते.
महर्षी मेधातिथी काण्व आणि प्रियमेध आंगिरस ह्या दोघांनी वसुंधरेवरच ” बिरिऑनस् सिरिऑस ( ब्रॉन्झशीर्ष अर्थात ब्रॉन्झहेड ) ह्या एका अत्यंत अद्वितीय आणि महाकाय यंत्राची रचना ब्रम्हांडाच्या शोधासाठी केवळ विज्ञानाच्या प्रगतीसाठी केली होती. अनुनाकीयांनी निंबुरा ग्रहावर जाण्यासाठी वसुंधरा सोडायच्या आधीच ह्या यंत्राची निर्मीती वसुंधरेवरच झाली होती. परंतु त्याचा वापर अनुनाकीयांच्या “जंभ ” नामक नेत्याने चुकीच्या गोष्टींसाठी करण्यास सुरुवात केली आणि त्यातूनच निंबुराचा शोध लागला होता व त्या शोधानंतर अनुनाकीयांची वृत्ती पूर्ण आसुरी बनली.
महर्षी मेधातिथी काण्व आणि प्रियमेध आंगिरस हे ऋगवेदातील अनेक ऋचांचे कर्ते आणि सत्प्रवृत्त संशोधक असल्याने त्यांना हे गोष्ट जराही मान्य नव्हती आणि त्यांनी हे महायंत्र अनुनाकीयांच्या ताब्यात जाऊ नये म्हणून त्यात बिघाड उत्पन्न केला. परंतु तो बिघाड पूर्ण होण्याच्या आधीच जंभराजास ह्याचा सुगावा लागला आणि त्याने ह्या दोघां महर्षिंना कैद केले.
शुक्राचार्यांना ब्रम्हर्षि अगस्तींनी शाप दिल्याने त्यांची संजीवनी विद्या वापरता येत नव्हती आनि त्यांना ह्या महायंत्राच्या सहाय्याने ब्रम्हर्षि अगस्तींच्या शापाचा प्रभाव नाहीसा करता येईल अशी आशा वाटू लागली होती व ऍपोरोजाटसला विज्ञान व महायंत्राच्या सहाय्याने वृध्दावस्थेतील शरीर सोडून “जीव ” दुसर्‍या तरूण शरीरात प्रक्षेपित करण्याची इच्छा होती. अशा प्रकारे दोघांनाही ह्या महर्षिंच्या सहाय्याची गरज भासत होती. – तुलसीपत्र १०१६
आज आपण पाहतो हजारो वर्षे अनुनाकीय़ांच्या विवीध तुरुंगामध्ये महर्षी मेधातिथी काण्व आणि प्रियमेध आंगिरस हे शापग्रस्त वा अर्धमृतावस्थेत राहूनही व सतत शाप कायम चालू रहावा म्हणून दर ड्रुईड अमावस्येला राजा गिल्गामेश हुवद्रू प्रयोग करीत असूनही
व क्रॉनोस किंवा डेव्हिडॉहाना विवीध चाचण्या करून शाप नीट उतरल्याची खात्री करून घेत असूनही त्या दोघांवर ह्याचा परिणाम तिळभरही झालेला नाही. उलट पक्षी हेच महर्षी मेधातिथी काण्व ब्रम्हर्षि कश्यपांच्या सांगण्यावरून मनात कोणताही किल्मीष न बाळगता राजा गिल्गामेश पवित्र मार्गावर येण्याचा चांगला निश्चय मॅग्नसकडे बोलून दाखवताच त्याच्या मदतीला धावून येतात आणि आपले खरे स्वरूप उघड करतात. तसेच अंकाराच्या शक्तीचा प्रभाव , त्याची पाशवी सत्ता फक्त उत्तामपिष्टीम व राजा गिल्गामेशची त्याला माहीत असलेली माता लावा अशासारख्यांचीच विल्हेवाट लावू शकतात हे सत्य विदीत करतात.
बापू नेहमी म्हणतात TRUTH HAS TO BE REVEALED AND NOT TO BE TOLD ह्याची प्रचिती आली.
येथे बापूंनी तुलसीपत्र १०१६ मध्ये सांगितलेले पार्वती मातेने कश्यपाला दिलेले वचन आठवते की, ” हे कश्यपा ! असे कितीही भयानक
असुर आले आणि गेले , येतीलही , परंतु चण्डिका व चण्डिकापुत्र सर्वोच्चच आहेत व “प्रेमळ श्रध्दावानांचा पिता व पितामही ” (बाप व आजी) ह्या स्वरूपात प्रतिपाळ करणारच आहेत.”
काय जबरदस्त आश्वासन आहे नाही, मग आम्हाला भीती बाळगायचे काहीच कारण उरतच नाही मुळी जर आपण आपल्या आदिमाता चण्डिकेचे आणि तिच्या पुत्राचे त्रिविक्रमाचे आपल्या लाडक्या बापूंचे श्रध्दावान असू !
श्रध्दावान चुकला आणि भरकटला तरी “क्षमा” हेच नाव धारण करणारी आदिमाता तिच्या लेकराला क्षमा करण्यास सदैव तत्परच असते आणि तिची क्षमा आपल्याला नाना मार्गांनी मिळवून देण्यासाठी तिचा पुत्र आपला बापूराया सदैव एका पायावर तत्परच असतो, पण आपल्याला चण्डिकाकुलापुढे आपली चूक कबूल करून पश्चाताप व्यक्त करावा लागतो मात्र.
पुलिकालाही सेमिरामिसच्या मनोनियंत्रणाच्या गुलामगिरीच्या जोखडातून संपूर्णत: मुक्त केले गेले. राजा बहुवाकाला ही अशीच संधी दिली गेली आहे.
राजमाता नेवी अर्थात खर्‍या राजकुमारी केरिडवेनचा पुनर्जन्म व तिच्या नावाचे नेवी- डिरेकी म्हणजे केरिडवेनचा नाश करणारी ही गोष्ट म्हणजे आदिमातेच्या अगाध लीलेचे दर्शन आहे.
त्रिविक्रमाने उलगडलेले रहस्य की अशुभाला कधीच शुभाच्या मनातील कळत नाही असे बापूंनी मातृवात्सल्य उपनिषदाच्या आठव्या अध्यायातील चतुर्थ मंगलस्थानाच्या कथेत तिसर्‍या वृत्राच्या जन्माच्या आणि विनाशाच्या कथेत सांगितले होते.
तसेच उपनिषदात त्रिविक्रमाच्या मुखातून आमचे बापू वारंवार हेच आश्वासन देत आहेत की –
हे उत्तमा ! म्हणूनच श्रध्दावानाने कधी निराश होऊ नये कारण संपूर्ण चण्डिकाकुल त्याच्या सहाय्यास तत्पर असते.
मानवाच्या सप्तचक्रांची स्वामिनी असणारी आदिमाता चण्डिका काहीही करू शकते आणि कधीही करू शकते,
मानवाच्या दोन सुप्त चक्रांची स्वामिनी असणारी माता शिवगंगागौरी कुठल्याही दुर्वासनांचे व दुष्ट नजरेचे क्षणार्धात स्तंभन करू शकते , आणि चण्डिकेचे तीनही पुत्र तर हे श्रध्दावानांनो , फक्त तुमच्यासाठी आहेत. मात्र ह्यासाठी श्रध्दावानांना सहाय्य करते ती परमात्म्याची सहधर्माचारिणी आल्हादिनी.
१) चण्डिकाकुलाची प्रार्थना – ह्या रूपाने भक्तमाता सरस्वती.
२) चण्डिकाकुलाशी असणारी कृतज्ञता – ह्या रूपाने भक्तमाता लक्ष्मी.
३) चण्डिकाकुलाशी असणारी शरणागती – ह्या रूपाने भक्तमाता पार्वती.
भक्तमाता आल्हादिनी प्रार्थना,कृतज्ञता व शरणागती ह्या तीन साधनांमध्ये स्वत:ची शक्ती ओतत राहते व मनुशःयास आदिमातेच्या कृपेस पात्र बनविते.
म्हणजेच परमात्मा बापू , आल्हादिनी नंदाई आणि सुचितदादा आपल्या कल्याणासाठी सदैव दक्ष असतात व आपल्याला अखंड , अविरत सहाय्य पुरवितच असतात.

त्रिविकम उवाच-
“पिय मित्रांनो, हेच तर आदिमातेचे सामर्थ्य आहे. तिचे भक्तांना सहाय्य करण्याचे मार्ग कुणालाच कधी समजू शकणार नाहीत आणि म्हणूनच सदैव आदिमातेच्या काहीही घडवून आणू शकण्याच्या क्षमतेवर व सामर्थ्यावर पूर्ण विश्वास ठेवावा .”

बापूराया , खरेच आम्ही तुझी लेकरे धन्य आहोत, की तू आम्हांला जवळ घेतलेस तुझ्याच अकारण्य कारुण्याने , तुझ्याच कृपादृष्टीने तुझ्या व आदिमातेच्या चरणांशी सदैव अंबज्ञ ठेव हेच मागणे.
“झेनू ” पाषाण राजा गिल्गामेशने महर्षि काण्व ह्यांच्या हाती सुपुरद केला आहे आणि राजा बहुवाक व गिल्गामेश हे दोघे ही आपल्या राजमाता नेव्ही-डेरिकी बरोबर परत रावेरपिंड ह्या राज्यात जाण्यासाठी (अवघ्या सात घटिकांत) तयार आहेत.
ब्रम्हर्षि वसिष्ठांनी शापमुक्त केलेले महर्षि काण्व व आंगिरस महादुर्गेचे स्मरण करीत आपापले नेमलेले कार्य कर्ण्यास सिध्द झालेले आहेत.
मागील लेखात निन्कूच्या माळेचा नाश झालेला आहे असे वाचले आता निन्कूचा नाश कसा होतो ह्याकडे लक्ष वेधले आहे.
हरि ॐ. श्रीराम. अंबज्ञ

सुनीतावीरा करंडे