Forums Sai – The Guiding Spirit हेमाडपंतांची व यवनाची भेट (Hemadpant’s tryst with Mohammedan gentleman) Reply To: हेमाडपंतांची व यवनाची भेट (Hemadpant’s tryst with Mohammedan gentleman)

#717580

gauripatankar
Participant

हरि ओम.

  • हेमाडपंत आणि यवनाची भेट हा योगायोग नव्हता. हि साईची लीला होती आपल्या भक्ताच्या पायाला दोर बांधून आपल्याकडे खेचून आणण्याची. भक्ताची उचित वेळ आली कि तो आपोआपच आपल्या देवाकडे खेचला जातो. जर त्या वेळेला यवन तेथे आला नसता तर हेमाडपंतांची उचित गाडी चुकली असती आणि या वेळेलाही ते शिर्डीला पोहचू शकले नसते. पण या वेळेला साईचीच इच्छा होती कि हेमाडपंतानी शिर्डीला यावे.
  • साईना हेमाडपंतांकडून साई चरित्र सारख्या अत्यंत पवित्र ग्रंथाची निर्मिती करून घ्यायची होती. आणि या कार्यासाठी हेमाडपंतच योग्य होते. पुढे येणाऱ्या काळात साईच्या भक्तांची आणि त्यांच्या भक्तीची माहिती इतर भक्तांना मिळावी हीच त्या कनवाळू साई माउलीची इच्छा असणार. मदर्थ किती हा साई झटतो माझा |
  • यवनाने गाडीत प्रवेश पण कसा केला तर त्वरेने. म्हणजेच माझा उद्धार करण्यासाठी हा साई किती उत्सुक आणि तत्पर असतो हे यावरून स्पष्ट होते. पण मीच माझ्यामध्ये आणि त्याच्यामध्ये विकल्प रुपी, संशयरुपी भिंत बनवलेली असते. ज्यामुळे साईची इच्छा असूनपण तो आपल्या जीवनात प्रवेश करू शकत नाही.
  • तो यवन येउन हेमाडपंतांनाच प्रश्न विचारतो कि कुठे चाललात? आणि हेमाडपंत पण लगेच उत्तर देतात. जर यावेळेला त्यांच्या मनात विचार आला असता कि हि मुस्लिम व्यक्ती मलाच का प्रश्न विचारत आहे, मी याच्या प्रश्नाच उत्तर का देऊ तर कदाचित त्यांची साई दर्शनाची हि वेळही चुकली असती. पण या वेळेला त्यांनी मनात विकल्प येऊ दिला नाही. त्यामुळेच त्यांना उचित माहिती मिळाली. म्हणजेच इथूनच हेमाडपंतांच्या मनाचे नमः करायला साईनी सुरवात केली होती.
    धन्य ते साई बाबा आणि त्यांचे भक्त.

हरि ओम. अम्बद्न्य. जय जगदंब जय दुर्गे .