Reply To: Editorials that awares us about real history (वास्तवाचे भान करून देणारी अग्रलेखमालिका)

Home Forums वैश्विक वास्तव (The Universal Truth) Editorials that awares us about real history (वास्तवाचे भान करून देणारी अग्रलेखमालिका) Reply To: Editorials that awares us about real history (वास्तवाचे भान करून देणारी अग्रलेखमालिका)

#638332

Ajay Bhalkar
Participant

hari Om

Har ek kuvidyadharak ab dhire dhire mara ja raha hai |
Kronus,Morus,Kadru,Horemokhet,Medusa,Nyx,Minos mare gaye |

Shukracharya ab maharshi shukracharya ban gaye |
Typhon,Hiranyakhagas,horevanus,raja bahuvahak,raja sisifus sahi raste par aa gaye |

|| hari Om || ShriRam || Ambadnya ||