Forums वैश्विक वास्तव (The Universal Truth) Editorials that awares us about real history (वास्तवाचे भान करून देणारी अग्रलेखमालिका) Reply To: Editorials that awares us about real history (वास्तवाचे भान करून देणारी अग्रलेखमालिका)

#638332

Ajay Bhalkar
Participant

hari Om

Har ek kuvidyadharak ab dhire dhire mara ja raha hai |
Kronus,Morus,Kadru,Horemokhet,Medusa,Nyx,Minos mare gaye |

Shukracharya ab maharshi shukracharya ban gaye |
Typhon,Hiranyakhagas,horevanus,raja bahuvahak,raja sisifus sahi raste par aa gaye |

|| hari Om || ShriRam || Ambadnya ||