#535704

|| हरी ॐ श्री राम अंबज्ञ ||
तुलसीपत्र ११८४ (८/१२/२०१५)लेखात आपण पहिले कि कुविद्याधारक कसे खोटे नाटक करतात ,फसवितात ,स्वार्थासाठी कसे एकजूट होतात.मेड्युसाने सेमिरामिसला मारण्याचे नाटक केले व सेमिरामिसने मेल्याचे नाटक केले.इनाका तेथून निघून गेल्यावर मेड्युसा ,सेमिरामीस ,kronos,Moros एकत्र आले . मेड्युसाने त्यांना अगर्थानगरी बद्धल सांगितले व वारुळाच्या मुखावरील सर्पाला होकारार्थी स्पर्श करताच त्या शेपटाला धरून प्रथम शुक्राचार्य ,ओसिरीस ,हॉरस ,मोलोच ,व सर्की आत आले.
हे सर्व कुविध्याधारक निरनिराळ्या कुविध्यांमध्ये प्रवीणच होते.पिंडारविषयी पुसटशी शंका घेतली तरी काय शिक्षा होते हे मेड्युसाने अनुभवले होते.परंतु हे कुमार्गी ,कुविध्याधारक ह्या लोकांकडे फायदा आणि स्वार्थ ,सत्ता आणि काम ह्याचीच लालसा असते.ह्या शिवाय दुसरे काहीच नाही.हे कुविध्याधारक कधीच कोणावरही विश्वास ठेवत नाही व एकमेकांशी कधीच प्रामाणिक राहत नाही. कुविध्याच्या पातळीवर माता,पिता ,पुत्र,बंधू अशी नाती नसतात.
मेड्युसा PANDORA ची कन्या व पिंडारची नात आहे.परन्तु तिला त्यांची गुलामी मान्य नाही.तिला पिंडारची सत्ता उलथून टाकायची आहे.कारण पिंडार स्कालीचा पुत्र आहे त्यामुळे तो त्याला हवे तेच करणार व तोच स्कालीसाधनेच्या आड येतो.सर्कीकडील स्कालीची मूर्तीसुद्धा पिंडारच्या अप्रत्यक्ष सहय्यामुळेच सोटेरीयाला जाळून टाकता आली.kronos व ओसिरीसची स्मृती पिंडारनेच ताब्यात ठेवली.Solomon झेलहुआ हाच मूळ बफोमेट आहे.बफोमेट पिंडारचा सर्वात लाडका आहे.आणि निन्कू अर्थात केरिडवेन अर्थात झेना हि बफोमेटची अत्यंत प्रिय साथीदार आहे. दनुशीहि पिंडार व pandoraने विश्वासघात केला.
मेड्युसा सांगत होती स्कालीची कृपा मिळविण्याच्या आड पिंडार व pandoraच येत राहतात ,कारण त्यांना फक्त बफोमेट व केरिडवेन ह्यांनाच कुविध्यासम्राट व कुविध्यासम्राज्ञनी ह्या पदावर स्थिर करयचे आहे.
पिंडार म्हणजे शुक्राचार्य ,अंकाराचे व त्याचे अतूटनाते.अंकाराचा एकमेव सर्वोच्च सेनापती ,साधक,शिष्य अर्थात सर्वात प्रिय प्रतिनिधी .प्रत्येक पिंडाला अर्थात शरीराला रुक्ष व शुष्क करणारा .वेदना हे त्याचे शस्त्र व अस्त्र .शारीरिक व मानसिक वेदना हे त्याचे अस्त्र . pandora म्हणजे प्रत्येक कुविव्धेचा व प्रत्येक वेदनेचा स्त्रोत .
मेड्युसाप्रमाणे सेरापीस अनुबिसची पत्नी स्थेवो तिच्या पतीच्या विरोधात आहे व ती पिंडारच्या पक्षात नक्कीच नाही.तर प्रथम शुक्राचार्यांची पत्नी केरीडवेनसुद्धा तिच्या पतीच्या विरोधात आहे.ती पिंडारच्या पक्षात आहे.ह्यांना नाती नसतातच.फक्त स्वार्थ.
स्वार्थासाठी कुविध्याधारकांची एकजूट झाली.प्रत्येकाकडे विशेष प्राविण्य होते.सेमिरामीस –निकेजा विद्या , मेड्युसा—क्रतक्षक विद्या,सर्की व मोलोच –पिक्यात्रीक्स ह्या सर्व विद्या एकमेकांशी जोडून kronos व ओसिरीसकडील एन्की व एनलिल विद्या जागृत करण्याच्या कार्यात एकजूट दनुची शपथ घेऊन केली.
इथे हे शपथ घेऊन स्कालीचा जयजयकार होत असतानाच भयानक अक्राळविक्राळ स्कालीची आकृती प्रकट झाली व बोलू लागली पिंडार माझा पुत्र असला तरी माझ्या साधकांच्या व माझ्या आड येत राहतो.त्यामुळेच मी मेड्युसाची “मूर्तिमंत कुविध्या” ह्या स्वरुपात निर्मिती केली.मलाही पिंडारला आळा घालून ताब्यात घायचे आहे.एकत्र रहा व कामास लागा.तुम्हा सर्वांची शत्रू Afroditeच आहे.
ह्या कुविध्याधारकांना माता चंडिका व तीचा पुत्र त्रिविक्रम व Afroditeची ताकद ,सामर्थ्य श्रेष्टत्व,क्षमाशीलता माहित आहे.कुमार्गी हॉरेवानसला खरोखर पश्चातापझाला,कुमार्गियांबद्धल घृणा उत्पन्न झाली व त्याने आदिमाता महादुर्गेचे स्मरण केले तेव्हा माताशिवगंगागौरीने मदत केलीच.
ह्या कुमार्गीयांचे श्रद्धावानास देवयानपंथापासून दूर नेण्याचे प्रयत्न असतात.सम्राट अनुने निन्कूच्या मदतीने स्कालीची घोर साधना करून निर्माण केलेली अवस्था आहे व अशीच सदैवचालू राहील.कारण जो पर्यंत मानव आहे,त्याच्याकडे कार्मस्वातंत्र्य व विचारस्वातंत्र्य आहे, जोपर्यंत मानव त्या महादुर्गेला व त्रिविक्रमाला नाकारू पाहतो,त्याच्या क्षमेचा गैरवापर करतो ,त्याचीउपेक्षा करतो ,तोपर्यंत “स्कालीचे अस्तित्व तोच टिकवून ठेवत असतो.
आणि “स्काली” ह्या स्वतःच्याच ताकादिशिवाय अंकारा काहीही करू शकत नाही व म्हणूनच सर्व कुविध्याधारक मानवाला देवयानपंथापासून दूर नेत राहतो.
आपण खूपच भाग्यवान आहोत. साक्षात त्रिविक्रम अनिरुद्ध बापू आपल्या बरोबर आहेत.आपल्यासाठी ते अहोरात्र कष्टत असतात.परंतु आम्ही बापू सांगतात तशी भक्ती,सेवा,आचरण ,मार्यादापालन केलेच पाहिजे.कारण ते असुरीपंथाचे लोक स्कालीचे उपासक स्वतःचे वर्चस्व निर्माण करू पाहत आहे.
३ रे महायुद्ध जवळच येऊन ठेपले आहे .आपण तरुन जाणारच .असुरांशी व वाईट मनुष्याशी लढताना किंवा असुरांच्या त्रासापासून संरक्षण करताना कुणीही “ सच्चा श्रद्धावान “ कधीही एकटा नसतोच.श्रद्धावानाने आदिमातेची भक्ती करीत करीत सद्गुरूंचे बापूंचे बोट धरून आपले काम करीत राहावे.कुठल्याही प्रकारच्या असुरांचे काहीच चालणार नाही.(उपनिषद अ.२५ )आदिमाता चंडिका काहीही करू शकते. माता शिवगंगागौरी व भगवान किरातरुद्र ह्यांच्याकडे आदिमातेने ह्या तमाचार तांत्रिकांच्या दुष्ट प्रयोगांपासून श्रद्धावानांना वाचविण्याचे कार्य सोपविलेले आहे.माता शिवगंगागौरी चंडिका भक्तांच्या बाह्यशत्रूंच्या कटकारस्थानापासून जसा बिमोड करते तशीच ती देवनिंदा,धर्मनिंदा व श्रद्धावाननिंदा करणार्यांना सजा देत राहते व श्रद्धावानांच्या बुद्धीला भ्रमित करू पाहणाऱ्या कुविद्ध्यांचाही नाश करते.’माता शिवगंगागौरीची नामावली’ व ‘किरातरुद्रसूक्त’ह्यामुळे श्रद्धावानाला तमाचार तंत्रापासून भय उरत नाही.(उपनिषद अ.२०).आदिमातेच्या नखाचे लहानसे अग्रसुद्धा असंख्य वृत्रांच्या सर्व शस्त्रांना छिन्नभिन्न करून टाकते.हे वास्तव ज्याने जाणले तोच सुखी होऊ शकतो.कारण विश्वाचे नियम वृत्रासुर ठरवत नाही .विश्वाचे नियम आदिमाता चंडिका ठरवते.
अ.३१ त्रिविक्रम उवाच : “तुम्ही कितीही विद्वान ,विध्यापारंगत ,मंत्रापाठक आहात त्याने काहीच फरक पडत नाही.सर्व काही एकाच गोष्टीवर ठरते, तुमचा माझ्या आदिमातेवर किती शुद्ध विश्वास आहे.
एक विश्वास असावा पुरता कर्ता हर्ता गुरु ऐसा ||
आदिमाते तू प्रेमळ आहेस मी अंबज्ञ आहे.
बापू तूच आमचा एकमेव आधार आहे.तू प्रेमळ आहेस मी अंबज्ञ आहे.

अंबज्ञ डॉ.ज्योतीवीरा मोहन.