#534410

shantanu natu
Participant

आजच्या अग्रलेखामधे (११८४) एन्की व एनलील (Enki & Enlil) ह्यांच्या पुर्व स्मृती मेड्युसा (Medusa) जागृत करुन देते आणि सांगते कि तुम्ही एकच एक आहात.
ह्यावरुन अस वाटत, कि मातृवात्सल्यविंदानम मधे नमुद केलेले आद्य असुर ​​द्वयी म्हणजेच मधु व कैटभ म्हणजेच हे एन्की व एनलील तर नसतील ?

कारण ह्या आधि देखील अग्रलेखांमधुन मातृवात्सल्यविंदानम ग्रंथामधे दिलेला reference आला होता, आणि तो म्हणजे महर्षी सुमेधस व समाधी वैश्य.
मातृवात्सल्यविंदानम मधे बापु लिहितात कि ह्या आदिमातेच्या आख्यानाचा काही भाग महर्षी सुमेधसाने सम्राट सुरथ व समाधी वैश्य ह्या दोघांना कथन केला व ह्यातुन सप्तशती आख्यान तयार झाले!

आता आपल्याला माहित झाले आहे कि सम्राट सुरथ म्हणजेच सॉरेथस (sorethus) व समाधी वैश्य म्हणजेच चिलोपस (chilopus), व ह्या दोघांनी काय काय केले.

त्याच प्रमाणे आजचे आलेले एन्की व एनलील (Enki & Enlil) ह्यांचे वर्णन हे मधु व कैटभ ह्यांच्या वर्णनाशी मिळतेजुळते वाटते.

कारण, मेड्युसा स्पष्टपणे म्हणते कि,
> कालप्रवाहामधे अगदी पहिल्यापासुन एन्की व एनलील आहेतच
> पहिला एन्की व पहिला एनलील हेच दुसरे, तिसरे एन्की व एनलील होते व आत्तादेखील ५० वे एन्की व एनलील हेच पहिले आहेत.
> हि सम्राट अनु ने केलेली व्यवस्था आहे व हि सदैव अशीच राहील!
> कारण जेव्हा जेव्हा मानव कर्मस्वातंत्र्याचा गैरवापर करतो व त्रिविक्रमाला आणी महादुर्गेला नाकारतो तेव्हा तेव्हा त्यांच्या देवतेची, स्कालीची ताकद आपोआप वाढते!

मात्र ह्या सर्वांवर कडी करण्यासाठी महामाता सोटेरिया (Soteria) आहेच, फ़क्त तिलाच कळतं कि हे लोक इनाका समोर नाटक करत आहेत, आणि सगळ्यात महत्त्वाच म्हणजे आता माता शिवगंगागौरी देखील स्वत: आली आहे !

ह्या वाइट लोकांची एकी झालेली असली, तरिदेखील चांगल्या लोकांच्या बाजुने ऍफ़्रोडाइट (Afrodite), हर्क्युलीस (Herculis), महामाता सोटेरिया, स्वत: त्रिविक्रम, स्वत: माता शिवगंगागौरी तसेच चिलोपस, हायपेरियोन, अस्लेपियस झिदस (Aslepius Zidus) सारखे अनेक वीर आहेतच.

आता पुढे काय होतय हे बघण्याची प्रचंड उत्सुकता लागुन राहीली आहे!!!