Home / Marathi / स्वत:तल्या बालकाला तुरुंगात डांबू नका – भाग – १ (Do not dump the child in ourselves)

स्वत:तल्या बालकाला तुरुंगात डांबू नका – भाग – १ (Do not dump the child in ourselves)

दिनांक ९ जानेवारी २०१४ रोजी सद्‌गुरू अनिरुध्द बापूंनी प्रवचनात आपल्यातील बालक जगविण्याचे महत्त्व सांगितले. ह्या मुद्द्या बद्दल अधीक माहिती उद्या सुध्दा देणार आहोत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*